Share |

Iäkkäiden ravitsemussuositukset

Valtion ravitsemusneuvottelukunta julkisti ikääntyneille ensimmäiset omat ravitsemussuositukset 30.3.2010. 

Iäkkäiden ravitsemussuositukset lähteävät siitä, että ikääntymisen myötä  useat elintoiminnot, nälän ja janon tunne heikkenevät. Tämä puolestaan altistaa iäkkäät henkilöt erilaisille virheravitsemustilanteille. Virheravitsemus, kuten esim. aliravitsemus, puolestaan aiheuttaa suurentuneen sairastumisriskin ja hitaamman paranemisen eri sairauksista. Virheravittu vanhus voi siten sairastua  yhdenaikaisti useisiin kuluttaviin sairauksiin ja toipua niistä hyvin hitaasti. Tällaiset vanhukset kuluttavat tietenkin myös paljon terveydenhuollon voimavaroja, ja kärsivät inhimillisesti ottaen paljon. Keskeinen keino ehkäistä tällainen kierre on varmistaa iäkkäiden riittävä ravitsemus.

Biologinen ikä on kronologista ikää tärkeämpää

Suosituksen lähtökohta ei ole ollut niinkään ihmisten kronologinen ikä vaan pikeminkin biologinen ikään. On tunnistettu se tosiasia, että iäkkäissä on paljon henkilöitä, jotka elävät kotona joiden fyysinen kunto ja ravitsemustila voi hyvinkin olla työssäkäyvän 20 vuotta nuoremman tasolla. Kaikkein kuormittavimpia ja pahimpia ravitsemusongelmia esiintyy vanhuksilla, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista hoivaa. 

Iäkkäillä on erityisiä ravitsemusviheitä

Iäkkäiden perusongelmia ravitsemuksessa ovat esim. 

 • riittämätön D-vitamiinin saanti
 • riittämätön kuidun saanti
 • riittämätön proteiinin saanti
 • riittämätön energian saanti
 • riittämätön nesteen nauttiminen 

Suosituksessa puhutaan myös "hauraista lihavista". Pitkäaikainen lihavuus pitää kehossa yllä lievää tulehdustilaa, joka aiheuttaa lihaskatoa (sarkopeniaa). Keski-iän lihavuus vaikuttaa keskeisesti vanhuuden toiminnan vajeisiin. Mitä terveempi keski-ikä sen terveempi vanhuus. Vanhuksien laihduttamisella ei ole erityisiä terveyshyötyjä, joskin liikunta- ja virtsanpidätyskyky saattaa korjaantua mikäli runsaista liikakiloista päästään eroon. Sydän- ja verisuoniterveyteen laihduttaminen ei ratkaisevasti vaikuttane.

Sen sijaan ikääntyneiden anoreksia, ruokahaluttomuus on iso ongelma. Tahaton painonlasku on tavallista, ja johtunee osittain ruokahalun vähentymisestä, ja perussairauksista, kuten infektioista. Tilannetta pahentaa usein riittämätön liikunta. Suosituksessa puhutaankin hauraus-raihnausoireyhtymästä (HRO). Sen tunnusmerkit ovat sarkopenia (vanhuuden lihaskato) ja tahaton laihtuminen. HRO:hon liittyy erittäin suuri riski sairastua vakavasti.

Keskeiset suositukset  

Valtion ravitsemusneuvottelukunta painottaa suosituksissaan moniammatillisen työn merkitystä. Ravitsemusongelmien syyt ja seuraukset ovat hyvin moninaiset. Siksi vanhusten ravitsemustilasta pitää huolehtia kaikkien terveydenhuollossa työskentelevien ammattilaisten ja tietenkin vanhusten läheisten. 

Kaikille ikääntyneille suositellaan tai erityistarpeina pidetään: 

 

 • 20 mikrogrammaa (800 IU) D-vitamiinia (kaikille >60 v.) ympäri vuoden
 • proteiinia 1-1,2 g/kg (HRO:ssa ja muutoin erityisen tarpeen vaatiessa 1,5-2,0 g/kg)
 • 1-1,5 litraa juomaa per päivä
 • kuitua 25-35 g/pv
 • alkoholia ei suositella, mutta ylärajoina pidetään:  korkeintaan 1 alkoholiannos/pv tai korkeintaan 7 alkoholiannosta per viikko
 • laihduttamiseen ei kannusteta, ellei lihavuus uhkaa toimintakykyä, fyysinen kunto tärkempää
 • suositellaan pienten aterioiden rytmiä (5-6 ateriaa/välipalaa /pv)
 • kiinnitetään erityistä huomiota rauhalliseen ruokailuhetkeen ja ruuan esillepanoon ruokahalun herättämiseksi
 • täydennysravintovalmisteita suositellaan niille, joilla paino on laskenut yli 3 kg /kk tai jos proteiinin tarve muutoin sitä vaatii (esim. lonkkamurtuman, infektion, leikkauksen vuoksi)
 • painoa ja ravitsemustilaa arvioidaan kerran kuukaudessa, esim. MNA-testillä

 

Suosituksessa ei oteta kantaa rasvan ja hiilihydraattien osuuteen ruokavaliosta. Siten suositus ei ole energiaravintoainesidonnainen niinkuin koko väestöä koskeva suositus. Vähärasvaista ruokavaliota ei suositella, vaan riittävää rasvan saantia pidetään yhtenä keinona lisätä ruokavalion energiapitoisuutta, ja siten taata riittävä energian saanti.

Iäkkäiden ravitsemuksesta aiemmissa uutisissani

Lähde: Valtion ravitsemusneuvottelukunta. Ravitsemussuositukset ikääntyneille 2010. Suositukset saatavilla www.edita.fi/netmarket ja myöhemmin www.ravitsemusneuvottelukunta.fi