Share |

BCAA -valmisteet eli haaraketjuiset aminohapot

 

Mitä on BCAA –valmisteet?

 

Haaraketjuiset aminohappoihin kuuluvat leusiini, isoleusiini ja valiini. Aminohapot ovat valkuaisaineiden luonnollisia ainesosia. Nimitys BCAA tulee englannin kielestä, Branched Chain Amino Acids.

 

Kyseiset aminohapot muodostavat noin kolmasosan lihaksen proteiineista. Näitä amino­happoja käytetään rakennusaineina lihaksissa, mutta niistä saadaan myös suoraan energiaa lihasten käyt­töön. Leusiini ja osittain isoleusiini voidaan muuttaa asetyylikoentsyymi-A:ksi ja näin hapettaa  eli ”polttaa”  suoraan luustolihaksissa. Haaraketjuiset aminohapot voivat luovuttaa lihaksessa aminoryhmän pyruvaatille, jolloin muodostuu alaniinia, joka kulkeutuu mak­saan glukoosin muodostukseen, varsinkin gluukosin puutteessa.

 

BCAA kestävyysurheilussa


Haaraketjuiset aminohapot ovat tärkeitä energianlähteitä pitkäkestoisissa aerobisissa liikuntasuorituksissa. Lihasten glyykogeenivarastojen huvetessa haara­ketjuisia aminohappoja on todettu siirtyvän verestä lihaksiin poltettavaksi. Pitkäkestoisissa kestävyyssuorituksissa (esim. maratonilla) glykogeenivarastot tyhjenevät ja haaraketjuisia aminohappoja käytetään polttoaineena enenevässä määrin. Jos tarjolla ei ole riittävästi veren haaraketjuisia aminohappoja lisääntyy lihaksien proteolyysi eli ”hajottaminen”. Tähän perustuu suurelta osin ajatus haaraketjuisten aminohappojen edullisesta vaikutuksesta kestävyyssuoritukseen ja palautumiseen raskaasta harjoittelusta. Lisäksi, niiden on havaittu kohottavan maitohapon sietokykyä.

 

BCAA voimaurheilussa


Haaraketjuisia aminohappoja on käytetty laajasti voimaharjoittelijoiden piirissä. Voimaharjoittelussa teoreettinen hyöty perustuu siihen, että ne ehkäisevät lihasten proteolyysiä ja lisäävät jossain määrin testosteronin eritystä, ehkä myös kasvuhormipitoisuutta. Tällöin palautuminen ja anabolia voi lisääntyä.

 

BCAA –valmisteiden turvallisuus

 

Haaraketjuisten aminohappojen turvallisuus lienee hyvä. Toisaalta näistäkään lisäravinteista ei ole pitkäaikaista turvallisuusnäyttöä. Haaraketjuiset aminohapot liittyvät erittäin harvinaiseen perinnölliseen sairauteen nimeltä Vaahterasiirappitauti. Haaraketjuisia aminohappoja hajottavan entsyymin toiminta on siinä häiriytynyt ja elimistöön kertyy näitä aminohappoja ja niiden aineenvaihduntatuotteita. Ne ovat keskushermostolle toksisia ja aiheuttavat tyypilliset oireet. Taudinkuva vaihtelee lähes oireettomasta vaikeaan muotoon, joka johtaa usein kuolemaan tai vaikeaan kehitysvammaisuuteen. 

 

Lopuksi

 

Haaraketjuiset aminohapot ovat mielenkiintoisia erityisesti kestävyysurheilijoiden kannalta, sillä perinteisesti kestävyysurheilijoiden suoritukseen ei proteiinien saannilla ole ajateltu olevan ratkaisevan suurta vaikutusta. Teoria ja viimeaikaiset tutkimukset kuitenkin osoittavat, että kestävyysurheilijoidenkin riittävään proteiinin saantiin ennen ja jälkeen harjoituksen ja jopa kilpailusuorituksen aikana tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota. Useissa tutkimuksissa BCAA-valmisteet ovat parantaneen jossain määrin kestävyyttä, joskaan hyöty ei ole ollut ratkaiseva.

 

Kirjallisuutta

 

Kestävyysharjoittelu

 

Blomstrand E et al 1996

Coombes et al 2000

Crowe et al 2007

Koba et al 2007

Matsumoto 2009

Wattson P et al 2004

Tang 2006

 

Voimaharjoittelu

 

Beck et al 2007

Hoffman et al 2008

Kerksicks MA et al 2006

Mero et al 1997

Shimomura et al 2006

Ratamess et al 2007