Share |

Punariisi

Luettuasi artikkelin katso lisätietoa punariisistä uusilta sivuiltani, klikkaa tästä 

Punariisi on fermentoitua kiinalaisperinteellä valmistettua riisiä. Monascus-lajiin kuuluva rihmasieni värjää riisin punaiseksi. Valmistukseen käytetään useita lajin sieniä, muun muassa M. purpureusta. Sientä laitetaan keitetyn riisin päälle, jonka jälkeen riisiä pidetään lämpökaapissa parin viikon ajan. Tällä menetelmällä riisi muuttaa väriään ja siihen syntyy monakoliini K:ta, lovastatiinin kaltaista lääkettä. Punariisivalmiste sisältää monakoliini K:ta ja on kaupan tabletteina tai kapseleina.

Statiinit ovat lääkeaineluokka, jolta vaaditaan lääkeaineiden myyntilupa. Punariisiltä sitä ei vaadita. Punariisituotteet saattavat sisältää myös flavonoleja, kasvisteroleita ja rasvahappoja.

Punariisin on havaittu pienentävän veren LDL-kolesterolia samalla tavalla kuin statiinilääkkeidenkin. Tosin vaikutus on heikompi. Punariisi saattaa sisältää aineita, joiden terveysvaikutuksia ei tunneta.

Punariisi on sikäli harvoja luontaistuotteita, että sitä tutkitaan vilkkaasti ja tutkimuksia julkaistaan melko tasaisin ajoin lääketieteellisissä lehdissä. Kesän 2009 aikana on mm. julkaistu uusi tutkimus Kiinasta, jossa punariisiä annettiin sydäninfarktin sairastaneille potilaille ja sydänkuoleman riskin väheni –29 %. Tutkimus oli satunnaistettu, eteenpäin suuntautuva, lumekontrolloitu ja se kesti 4,5  vuotta. Potilaat olivat iäkkäitä ja heillä kohonnut verenpaine.

Toinen tutkimus kesältä 2009 selvitti miten punariisi sopii potilaille, jotka eivät ole lihaskipujen vuoksi sietäneet statiinia. Tutkimuksessa havaittiin, että LDL- kolesteroli laski 1,1 mmol/l hoidon aikana. Kivun kokeminen ei muuttunut huonompaan suuntaan tutkimuksen aikana eli potilaat sietivät punariisin hyvin.

Kolmas julkaisu samaiselta kesältä osoittaa, että Yhdysvalloissa kaupan olevissa punariisivalmisteissa voi olla yli 20-kertaisia pitoisuusvaihteluja  vaikuttavan aineen monakoliini K:n suhteen! Samaisessa artikkelissa myös kuvataan muutama vakava haittavaikutus punariisin käyttäjillä,  esimerkiksi haittaavien lihaskipujen ja –heikkouden kehittyminen ja  vakavia munuaisongelmia (myopatiaa ja rabdomyeloosia). Useat haittavaikutuksia saaneet potilaat olivat siirtyneet punariisiin lopetettuaan statiinin käytön, koska olivat kuvitelleet punariisin olevan turvallisempaa. Vakavimpien haittojen esiintymiseen liittyi usein jonkin muun lääkkeen esim. siklosporiinin samanaikaiseen käyttöön.

Yllä esitetyt tutkimukset osoittavat, että punariisi voi parhaassa tapauksessa suojata sydäntä. Ne myös osoittavat, että huonoimmassa tapauksessa punariisi voi tuhota munuaiset ja vaurioittaa lihakset. Punariisissä oleva monakoliini K reagoi ilmeisesti samalla tavalla muiden lääkkeiden kanssa kuin lovastatiini -lääke. Koska eri kaupallisissa punariisivalmisteissa on valtavia eroja monakoliini K –pitoisuuksissa, on riski vaarallisista yhteisvaikutuksista ilmeinen joillakin valmisteista. Punariisi sisältää täten samankaltaisia riskitekijöitä kuin juuri markkinoilta vedetty Full Contact Max Potency –valmiste, jossa oli Viagran kaltaista lääkeainetta.

Punariisin käyttöä ei voi suositella yllämainittujen tekijöiden vuoksi. Jos punariisiä joku haluaa kuitenkin riskeistä huolimatta käyttää, on syytä ilmoittaa asiasta lääkärille, jotta on edes mahdollista välttää mahdollinen punariisin vaarallinen yhteisvaikutus lääkkeiden kanssa.

Tässä linkki punariisin kirjallisuuskatsaukseen.  

Luettuasi artikkelin katso lisätietoa punariisistä uusilta sivuiltani, klikkaa tästä